فیلم راهنمای استفاده از پیکانیک

پخش ویدیو

پست اینستاگرام مشاهده همه

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان


استوری اینستاگرام مشاهده همه

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان


ویدیو مارکتینگ مشاهده همه

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

36,000

تومان

قیمت:

45,000

تومان

قیمت:

36,000

تومان

قیمت:

36,000

تومان

قیمت:

36,000

تومان

قیمت:

30,000

تومان


بنر وبسایت مشاهده همه

قیمت:

10,000

تومان

قیمت:

10,000

تومان

قیمت:

10,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

10,000

تومان

قیمت:

10,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان

قیمت:

12,000

تومان


بروشور و کاتالوگ مشاهده همه

قیمت:

160,000

تومان

قیمت:

160,000

تومان

قیمت:

120,000

تومان

قیمت:

120,000

تومان

قیمت:

120,000

تومان

قیمت:

240,000

تومان

قیمت:

240,000

تومان

قیمت:

240,000

تومان


هویت بصری مشاهده همه

قیمت:

60,000

تومان

قیمت:

14,000

تومان

قیمت:

60,000

تومان

قیمت:

14,000

تومان

قیمت:

14,000

تومان

قیمت:

14,000

تومان

قیمت:

14,000

تومان

قیمت:

14,000

تومان


چرا پیکانیک؟

در حال حاضر وبسایت های زیادی در دنیا فایل های قابل ویرایش و ابزارهای کاربردی در زمینه های مختلف حوزه ی تبلیغات ارائه می دهند. بسیاری از طراحان و دفاتر امور تبلیغات این فایل ها را دریافت کرده و با اعمال ویرایش های جزیی به مشتریان خود ارائه و هزینه های هنگفت دریافت می کنند.
پیکانیک فضایی فراهم کرده تا شما کاربران عزیز با صرف هزینه ی کم، همین فایل ها را در اختیار داشته باشید، با دو تفاوت: اول، ما این فایل ها را برای شما آماده کرده و اطلاعات مورد نظرتان را در آنها جایگزین و فایل را برای شما ارسال می کنیم.
دوم، بسیاری از فایل ها توسط تیم پیکانیک طراحی شده، نمونه ی خارجی نداشته و انحصاری هستند و همچنین دیگر فایل ها نیز تغییر یافته و مطابق با ساختار فارسی و فضای حاکم بر بازار ایران طراحی شده اند.